ข้อสอบศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ม.3

ข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์

ส่งต่อข่าวการศึกษา
  •  
  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  

ข้อสอบศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ม.3

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ม.3 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ทัศนศิลป์ ม.3

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 2

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 2

ดนตรีและนาฏศิลป์ ม.3

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 2

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 2

แบบทดสอบมาตรฐานชั้นปี อจท. ม.3

แบบทดสอบมาตรฐานชั้นปี อจท. ม.3 ทัศนศิลป์

แบบทดสอบมาตรฐานชั้นปี อจท. ม.3 ดนตรี นาฏศิลป์

 ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ศิลปะ ม.3

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ศิลปะ ม.3 ปี 2557

แสดงความคิดเห็น