รายละเอียด การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6

เตรียมพร้อมสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย (รูปแบบข้อสอบอัตนัย)

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ (Test Blueprint)

วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษวิชาคณิตศาสตร์  /  วิชาวิทยาศาสตร์

O-NET ป.6

O-NET ป.6

 

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ (Test Blueprint)

วิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษวิชาคณิตศาสตร์  /  วิชาวิทยาศาสตร์

 

O-NET ม.3

 

 

O-NET ม.3
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ (Test Blueprint)

วิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษวิชาคณิตศาสตร์  /  วิชาวิทยาศาสตร์ / วิชาสังคมศึกษา

 

O-NET ม.6

O-NET ม.6

O-NET ม.6

 

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.niets.or.th

 

แสดงความคิดเห็น