สื่อการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สื่อการเรียนการสอน วิชาสื่อการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ดนตรี-นาฏศิลป์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนที่ดีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 5

สื่อการเรียนการสอน สังคมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 5

สื่อการเรียนการสอน พระพุทธศาสนา ประถมศึกษาปีที่ 5 

สื่อการเรียนการสอน ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 5

สื่อการเรียนการสอน ดนตรี-นาฏศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 5 

สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษาปีที่ 5 

สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย (วรรณคดี) ประถมศึกษาปีที่ 5 

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 5 

สื่อการเรียนการสอน สังคมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 5 

สื่อการเรียนการสอน ทัศนศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 5 

สื่อการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ smile ประถมศึกษาปีที่ 5 

ขอขอบคุณแหล่งความรู้ดีดี จาก อจท. มา ณ โอกาสนี้

แสดงความคิดเห็น