fbpx

หนังสือเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และสังคมศึกษา ในรูปแบบ Infographic

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 495
ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

วันนี้เรามีหนังสือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นหนังสือที่คุณครูประถมสามารถนำไปประกอบการสอนได้ดีเลยที่เดียว เพราะ หนังสือถูกออกแบบข้อมูลของเนื้อหาเป็นภาพ Infographic ในรูปแบบต่างๆ ในแต่ละเนื้อหาที่แตกต่างกันอย่างสร้างสรรค์ และยังนำเอาเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) หรือการสร้างภาพสามมิติเสมือนจริง มาผสมผสานกับการออกแบบข้อมูลเป็นภาพ Infographic ด้วย

ดาวน์โหลดได้แล้ว

หนังสือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

หนังสือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ขอขอบคุณที่มา: สพฐ.พอเพียง และ อ.อรุณวรรณ ผู้ธนดี
กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
academic.obec

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น