fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Browsing Category

สื่อการสอน

สื่อการสอน

สสวท. จัดงานประชุมวิชาการ ECaP และ CSEd ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ…

สำหรับครูประถมที่สนใจเข้ารวมกิจกรรมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ครั้งที่ 4 นี้ สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา…

เรียนคอร์ส Cloud Technology Tools ออนไลน์ฟรี พร้อมเกียรติบัตร

สำหรับคุณครูประถมถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง ที่มีคอร์สเรียน Cloud Technology Tools ในการจัดการงานเอกสาร โดยใช้ Google Docs, Google Slide, Google Form และ Google Hangout เพื่อง่ายต่อการทำเอกสารของคุณครูประถมคอร์ส "Cloud Technology Tools…

หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา มี”ชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพ”ให้เก็บด้วย

สำหรับครูประถมที่ติดตามข่าว มีหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษาขึ้นสำหรับครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้สอนเพศวิถีศึกษาทุกคน เมื่อจบหลักสูตร สามารถนำชั่วโมงที่ได้เรียนรู้ไปบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ หรือการทำวิทยฐานะ…

เรียนออนไลน์ฟรีพร้อมใบเกียรติบัตร ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล 

สำหรับครูประถม นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลท่านใดที่สนใจเรียนออนไลน์ ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล พร้อมใบเกียรติบัตร หลังเรียนจบอีกด้วย ฟรีแบบนี้ มาเริ่มเรียนกันเถอะคำอธิบายรายวิชา ความหมายข้อมูล สารสนเทศและความรู้…

เเนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำหรับครูประถมที่หาแนวทางการพัฒนาเด็กๆ คงจะหนีไม่พ้นเอกสารฉบับนี้ ที่จะมีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้มีพื้นฐานที่มั้นคงดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ เเนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนังสือการเรียนรู้บทอาขยานภาษาไทย ช่วงชั้นที่ ๑ – ช่วงชั้นที่ ๔ หลักสูตร พุทธศักราช ๒๕๔๔

ครูประถมสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ เพื่อนำมาสอนนักเรียน หรือท่านใดที่สนใจจะอ่าน หรือคิดถึงสมัยที่ท่านเคยเรียนเคยอ่านก็สามารถดาวน์โหลดได้เลย"ปัจจุบันไม่นิยมให้เด็กท่องจำเพราะคิดว่าเป็นการให้เด็กท่องจำอย่างนกแก้วนกทุนทอง…

ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อส่งเสริม “การเรียนรู้แบบลงมือทำ” หรือ Active Learning

สำหรับครูประถมถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาเด็กๆ ซึ่ง Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เด็กๆ ได้ลงมือทำและได้ใช้ความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพื้นฐาน 2 ประการคือ…

TKpark ชวนให้ใช้งานแอปพลิเคชัน “ห้องสมุดออนไลน์” อ่านฟรี 2 หมื่นเล่ม

เป็นที่หน้ายินดีอย่างยิ่ง สำหรับครูประถมที่จะมีหนังเสือไว้ศึกษาหาความรู้ และพัฒนาตนเอง โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาออกไปห้องสมุด ให้ไกลบ้าน แถมยังต้องเช้า ต้องคืนหนังสือให้เสียเวลา เพียงแค่มีโทรศัพย์มือถือเปิดแอปพลิเคชันของ TKpark…

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา

แผน สุขศึกษา ม.1-3 แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยม ศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551…

คู่มือครู หนังสือเรียน ป.1-ม.6 สสวท.

คู่มือครู หนังสือเรียน ป.1-ม.6 สสวท. วันนี้ ครูประถม ได้นำวิธีการค้นหาคู่มือ การสอน สำหรับครูที่ใช้หนังสือ สสวท. มาฝากค่ะ ปัจจุบันนี้ หนังสือต่างๆเริ่มลดการตีพิมพ์แต่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ด้วยการสมัครสมาชิก เช่นเดียวกับหนังสือ สสวท.…