fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

ไฟล์เอกสาร

มีแล้วหรือยัง ? หลักสูตร 8 กลุ่มสาระ ป.1-ม.3 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 ไฟล์ word) โหลดได้

จากที่ ครูประถมได้ นำหลักสูตร ปี 2560 มาให้ครูๆได้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2561 ในปี 2562 นี้ ครูประถม ได้ เตรียม หลักสูตรสำหรับใช้เตรียมตัวในการเปิดภาคเรียน ปีนี้(2562) มาให้คุณครูอีกเช่นเคย…

ตัวอย่าง หลักสูตรสถานศึกษา จากโรงเรียนวัดดอนทราย สพป.ราชบุรี 2

ตัวอย่างหลักสูตรนี้ ครูประถม ขอขอบคุณโรงเรียนวัดดอนทราย สพป.ราชบุรี 2 ที่จัดทำหลักสูตรนี้เพื่อเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้กับอีกหลายโรงเรียน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้…

แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้าน

แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ขอขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนธรรมศาสตร์หลองหลวงวิทยาคม สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้

แบบเรียนเร็ว เล่ม1 ชั้นประถมศึกษาปีที่2

แบบเรียนเร็ว เล่ม1 ชั้นประถมศึกษาปีที่2 จัดพิมพ์โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูประถม ได้นำมาให้คุณครูได้ดาวน์โหลดขอบคุณข้อมูลจากwww.รักครู.com

รวมข้อสอบชั้น ป.6 ทุกรายวิชา

รวมข้อสอบชั้น ป.6 ทุกรายวิชา รวมข้อสอบชั้น ป.6 ทุกรายวิชาĉ ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6.doc ดู ดาวน์โหลด1976 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 21 ก.ย. 2560 15:40 Sophnn Channel…

รวมข้อสอบชั้น ป.4 ทุกรายวิชา แจกฟรี

รวมข้อสอบชั้น ป.4 ทุกรายวิชาĉ ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4.doc ดู ดาวน์โหลด12562 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 11 ก.พ. 2559 23:24 Sophnn Channelĉ ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา…

ใบงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้อังกฤษ ป.4

ใบงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้อังกฤษ ป.4  ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันเนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู้  การประกอบอาชีพ …

ป้ายความรู้สำหรับจัดบอร์ดนิทรรศการ “28 บุคคลสำคัญของไทยที่ได้รับรางวัลจากยูเนสโก้”

ป้ายความรู้สำหรับจัดบอร์ดนิทรรศการ "28 บุคคลสำคัญของไทยที่ได้รับรางวัลจากยูเนสโก้"เตรียมไว้เลยป้ายนิทรรศ สำหรับติดในห้องเรียนหรือจะติดบอร์ดหน้าชั้นเรียนก็ได้เช่นกัน เพราะป้ายนิทรรศ นั้นเป็น สื่ออย่างหนึ่งที่ส่งเสริมพัฒนาการ…