วันพุธ, มิถุนายน 19, 2024
หน้าแรกครูประถมข้อสอบข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่4 วิชาสังคมศึกษา

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่4 วิชาสังคมศึกษา

ข้อสอบสังคมศึกษา ป.4

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบสังคมศึกษา ป.4 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) – วิชาสังคมศึกษา

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4(ปลายภาค) – วิชาสังคมศึกษา

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 – วิชาสังคมศึกษา

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชาสังคมศึกษา ป.4

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 1)

 • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 2)

 • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.4 – วิชาสังคมศึกษา

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.4 – วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 1)

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ประวัติศาสตร์
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภูมิศาสตร์

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.4 – วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 2)

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ประวัติศาสตร์
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภูมิศาสตร์

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.4 – วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 3)

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ประวัติศาสตร์
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภูมิศาสตร์
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี