fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

Coding วิชาแห่งโลกอนาคต การเรียนรู้และพัฒนาเพื่อมนุษย์ชาติอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

Coding วิชาแห่งโลกอนาคต การเรียนรู้และพัฒนาเพื่อมนุษย์ชาติอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ธรรมชาติของมนุษย์เราอยากจะเอาชนะทุกข้อจำกัด ก็เหมือนกับคนเดินแล้วก็เหนื่อย จึงคิดพัฒนาจักรยานขึ้นมา วันหนึ่งเราอยากจะให้ยานพาหนะจุคนจำนวนมาก เราก็สร้างรถยนต์ขึ้นมา ต่อมาก็กลายเป็นเครื่องบินและพัฒนาต่อไปอย่างไม่รู้จบ

ดังนั้น โค้ดดิ้งนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรที่ไกลตัวเลย มันเกี่ยวพันกับมนุษย์เราโดยตลอด ตั้งแต่เรื่องเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวันไปจนถึงเรื่องใหญ่ ๆ อย่าง Elon Musk จะพามนุษยชาติเดินทางไปยังดาวอังคารดังนั้น จึงเป็นการดีหากเราทุกคนจะเรียนรู้เกี่ยวกับ Coding เพื่อพัฒนาความคิดให้เป็นระบบและเพิ่มพูนศักยภาพของตนเอง

ซึ่งท้ายที่สุดแล้วผลดีต่าง ๆ ก็จะส่งผลต่อตัวเราเอง ไม่ว่าการใช้ชีวิตประจำวัน ไปจนถึงเรื่องราวใหญ่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับชีวิตเราต่อไปในอนาคต

วิชา Coding ที่เด็กไทยได้เรียน

Coding อยู่ในวิชาวิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) จากเดิมที่เด็กไทยได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ใช้ ในหลักสูตรนี้จะสอนให้เป็นนักคิด นักพัฒนา งานทางด้านคอมพิวเตอร์หรือใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก

  1. Computer Science (วิทยาการคอมพิวเตอร์) หัวใจหลักของวิชานี้ ทำให้คิดได้เป็นขั้นตอน เป็นระบบ โดยใช้การเขียนโปรแกรมมาเป็นเครื่องมือ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)
  2. ICT (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ทำให้สามารถรวบรวมข้อมูล จัดการข้อมูล นำข้อมูล
    มาประมวลผลและทำการตัดสินใจจากพื้นฐานของข้อมูลได้
  3. Digital literacy การรู้เท่าทันเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อใช้งานอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์

ถ้าเด็ก ๆ ได้เรียนจะเกิดประโยชน์อย่างไร

เด็กจะได้ฝึกวิธีคิดด้วยหลักเหตุและผล รวมถึงได้เรียนรู้โครงสร้างของปัญหา และหาคำตอบผ่านการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน พวกเขาจะเห็นเลยว่าการเขียนโค้ดนั้นช่วยให้เขาเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และวิชาอื่น ๆ ง่ายขึ้น เพราะจะช่วยให้เจ้าตัวเล็กจับประเด็นและแก้ปัญหาได้ดีขึ้นนอกจากนี้การเรียน Coding กับวิชาคณิตศาสตร์ก็มีหลักการที่เชื่อมโยงกัน

ควรเริ่มเรียน Coding เมื่ออายุเท่าไหร่

Coding คือ ภาษาของอนาคต สามารถเรียนได้ตั้งแต่ชั้นประถม เพื่อพัฒนาระบบการคิดและสร้าง growth mindset ให้เกิดขึ้นตั้งแต่ยังเล็ก

ที่มา: IPST Thailand

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...