วันพุธ, พฤษภาคม 29, 2024
หน้าแรกครูประถมข้อสอบข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) – วิชาวิทยาศาสตร์

แบบทดสอบก่อนเรียน – วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.6 – วิชาวิทยาศาสตร์

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.6 – วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายมนุษย์
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อาหารและสารอาหาร
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารในชีวิตประจำวัน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วงจรไฟฟ้า
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หินปละปรากฏการณ์ธรรมชาติ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 2)

 • บทที่ 1 ร่างกายมนุษย์
 • บทที่ 2 อาหารและสารอาหาร
 • บทที่ 3 ระบบนิเวศ
 • บทที่ 4 สารและสมบัติของสาร
 • บทที่ 5 หินและการเปลี่ยนแปลง
 • บทที่ 6 ไฟฟ้า
 • บทที่ 7 ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ
 • บทที่ 8 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และโครงงานวิทยาศาสตร์

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 3)

 • หน่วยที่ 1 อาหารและสารอาหาร
 • หน่วยที่ 2 ร่างกายของเรา
 • หน่วยที่ 3 สิ่งมีชีิวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • หน่วยที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติ
 • หน่วยที่ 5 สารในชีวิตประจำวัน
 • หน่วยที่ 6 วงจรไฟฟ้า
 • หน่วยที่ 7 หินและการเปลี่ยนแปลง
 • หน่วยที่ 8 ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 4)

 • บทที่ 1 ร่างกายของเรา
 • บทที่ 2 อาหาร และสารอาหาร
 • บทที่ 3 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • บทที่ 4 สารในชีวิตประจำวัน
 • บทที่ 5 วงจรไฟฟ้า
 • บทที่ 6 หิน และปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยา
 • บทที่ 7ปรากฎการณ์ของโลก และเทคโนโลยีอวกาศ

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 – วิชาวิทยาศาสตร์

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6

 • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6(ปลายภาค) – วิชาวิทยาศาสตร์

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี