วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024
หน้าแรกครูประถมข้อสอบข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

คณิตศาสตร์ ม.2 ภาคเรียนที่ 1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 2

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 2

คณิตศาสตร์ ม.2 ภาคเรียนที่ 2

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 2

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 2

ข้อสอบคณิตศาสตร์ กลางภาค ม.2

ข้อสอบกลางภาคคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ฉบับที่ 1

ข้อสอบกลางภาคคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ฉบับที่ 2

ข้อสอบกลางภาคคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ฉบับที่ 1

ข้อสอบกลางภาคคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ฉบับที่ 2

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ปลายภาค ม.2

ข้อสอบปลายภาคคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาคคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ฉบับที่ 2

ข้อสอบปลายภาคคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาคคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ฉบับที่ 2

แบบทดสอบมาตรฐานชั้นปี อจท. ม.2

แบบทดสอบมาตรฐานชั้นปี อจท. ม.2 ชุดที่ 1

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 คณิตศาสตร์ ม.2

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 คณิตศาสตร์ ม.2 ปี 2557

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี คณิตศาสตร์ ม.2

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี คณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่ 1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี คณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่ 2

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี