Take a fresh look at your lifestyle.

เทศบาลตำบลแพรกษา รับสมัครผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 6 อัตรา

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ
รับสมัครวันที่

ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 พฤศจิกายน 2562

สถานที่รับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่เทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียดอื่นๆ

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท
2. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท
3.  ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท
4.  ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) สาขาวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท
5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...