วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024
หน้าแรกวิชาการศึกษาความรู้สำหรับครูครูผู้ช่วย...กับการประเมินวิทยฐานะหลักเกณฑ์ใหม่

ครูผู้ช่วย…กับการประเมินวิทยฐานะหลักเกณฑ์ใหม่

ครูผู้ช่วย…กับการประเมินวิทยฐานะหลักเกณฑ์ใหม่ กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศให้ใช้การประเมินวิทยฐานะแนวทางใหม่ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ผ่านมา ทำให้เกิดการประเมินที่เป็นธรรม โดยเฉพาะครูที่อยู่แต่ในห้องเรียน ครูที่ตั้งใจสอน จะได้รับการตอบแทนที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น แล้วถ้าอยากเลื่อนวิทยฐานะต้องทำอย่างไร ?

กว่าจะเป็นครู ค.ศ.1 ได้นั้นเราต้องอยู่ในช่วงทดลองงาน 2 ปี ในตำแหน่งครูผู้ช่วยซึ่งในช่วงสองปีนี้เราต้องพัฒนาอย่างเข้มข้นเพราะจะมีการประเมินทุก ๆ 3 เดือนรวม 8 ครั้งในช่วงเวลา 2 ปีก่อนที่จะได้เป็นครู เป็นไงบ้างเส้นทางกว่าจะได้เป็นครูไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลยนะคะ มาดูกันเลยค่ะว่ามีกี่ขั้นตอนที่เราจะเลือกจากครู ค.ศ.1 เป็นครู ค.ศ.5 ได้

ภาพ : trueplookpanya.com

ลำดับขั้น

ขั้นที่ 1 : ครูผู้ช่วย เป็นตำแหน่งที่บรรจุแต่งตั้งในระดับแรก (เทียบเท่าอาจารย์ 1 ระดับ 5 เดิม *ซึ่งปัจจุบันการบรรจุข้าราชการครูมิได้เริ่มที่ ซี 3-4 เหมือนแต่ก่อนแล้ว) ต้องผ่านช่วงทดลองงาน 2 ปี พอผ่านจะได้รับการแต่งตั้งเป็นครู ค.ศ. 1

ขั้นที่ 2 : ครู ค.ศ. 1 (เทียบเท่าอาจารย์ 1 ระดับ 6)

ขั้นที่ 3 : ครู ค.ศ. 2 เป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ แต่งตั้งจากครู ค.ศ. 1 (เทียบเท่าตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7 เดิม)

ขั้นที่ 4 : ครู ค.ศ. 3 เป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ แต่งตั้งจากครู ค.ศ. 2 ที่มีผลงานวิชาการผ่านเกณฑ์ (เทียบเท่าตำแหน่งอาจารย์ 3 ระดับ 8 เดิม)

ขั้นที่ 5 : ครู ค.ศ. 4 เป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ แต่งตั้งจากครู ค.ศ. 2หรือ ค.ศ. 3 ที่มีผลงานวิชาการผ่านเกณฑ์ (เทียบเท่าตำแหน่งอาจารย์ 3 ระดับ 9 เดิม)

ขั้นที่ 6 : ครู ค.ศ. 5 เป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ แต่งตั้งจากครู ค.ศ. 4 ที่มีผลงานวิชาการผ่านเกณฑ์ (เทียบเท่าระดับ 10 ซึ่งในอดีตไม่เคยมีมาก่อน โดยได้รับการขยายระดับให้สูงขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ในมาตราที่ 39 ให้เทียบเท่าอธิบดีกรมฯ เลยก็ว่าได้)

โดยตั้งแต่ ตำแหน่งครู ค.ศ.1 ไปจนถึง ครู ค.ศ.5 ต้องปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอนปกติอย่างมีคุณภาพ โดยบันทึกข้อมูลส่วนตัว เช่นการดำรงตำแหน่ง ชั่วโมงการสอน ชั่วโมงการอบรมและพัฒนา ผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี ลงใน Logbook และ e-Portfolio จำนวน 5 ปี มายื่นขอรับการประเมิน ทั้งนี้ ครูที่ประสงค์จะยื่นขอรับการประเมิน สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นได้จาก Logbook และ e-Portfolio โดยไม่ต้องรวบรวมเอกสารมานำเสนอเช่นในอดีต

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี