Take a fresh look at your lifestyle.

zipgrade เครื่องมือช่วยตรวจกระดาษคำตอบ เตรียมสอบปลายภาคเรียน

คู่มือการใช้แอพพลิเคชั่น ZipGrade โดย ครูประถม.คอม

ครูประถมจะแนะนำการตรวจสอบคำตอบในช่วงที่ต้องการจัดสอบแบบเร่งรีบ สำหรับการเตรียมสอบในช่วงเดือน มีนาคม  หรือในปีการศึกษา 2562

วันนี้จะมาแนะนำการใช้  zipgrade

ท่านสามารถพูดคุยปรึกษาปัญหาการใช้โปรแกรม  zipgrade ได้ที่ กลุ่ม ครูประถม.คอม

โหลดคู่มือได้ที่ด้านล่างค่ะ

วิดีโอสอนการใช้งาน  youtube

คู่มือการใช้แอพพลิเคชั่น ZipGrade

ที่มา http://rcacademic.rpu.ac.th/

 

ข้อมูลอ้างอิง

คู่มือการใช้งาน ZipGrade

 

เรื่อง

ZipGrade คืออะไร

การเข้าใช้งานZipGrade

หน้าแรกของZipGrade

การสร้างห้องเรียน

การเพิ่มชื่อผู้เรียน

การดาวน์โหลดกระดาษคำตอบ

การสร้างเฉลยคำตอบหรือคีย์Key) (

การสแกนกระดาษคำตอบ

การ Export ไฟล์สรุปผลคะแนน

การออกจากระบบ
  1. 1.ZipGradeคืออะไ

ZipGrade เครื่องมือสำหรับตรวจคำตอบประเภทปรนัยที่แสดงผลลัพธ์แบบทันทีโดยใช้ร่วมกับกระดาษที่ทางแอปพลิเคชันนี้ ได้ทำขึ้นสำหรับใช้ในการประเมินผลต่างๆ เช่นexit tickets, formative assessments หรือควิซทั่วไปโดยZipGrade มีจุดเด่นดังนี้

–  ใช้smartphone หรือtablet ในการสแกนเพื่อตรวจคำตอบ

–  สามารถรองรับคำตอบที่ใช้ปากกาสีแดง สีน้ำเงิน และดินสอสีดำได้

–  มีความรวดเร็วแม่นยำในการประมวลผล ไม่เกิน5วินาทีต่อ1 แผ่น

–  บอกค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด/สูงสุดของคะแนนสอบ และค่าสถิติของตัวข้อสอบด้วย

–  ในขั้นตอนการตรวจคำตอบนั้นไม่ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

–  Export ผลออกมาในรูปแบบไฟล์CSV หรือPDF

โดยทั่วไปการตรวจข้อสอบปรนัยอาจใช้เวแะต้องมาทำผลทางสถิติอีกZipGrade ถือเป็นตัวช่วยในการลดภาระงานและ เพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้สอนเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามการใช้งานZipGrade แบบฟรีมีข้อจำกัด คือ รองรับการสแกนคำตอบได้ แค่เดือนละ100 ครั้งเท่านั้น

2.การเข้าใช้งานZipGrade

สามารถสมัครเข้าใช้งานZipGrade ทั้งระบบปฏิบัติการiOSและ Android หรือเว็บไซต์www.zipgrade.com สำหรับ คู่มือนี้เป็นการสมัครใช้งานผ่านเว็บไซต์

สำหรับผู้ที่ยังไม่มีแอคเคาท์

 

1.เข้าไปที่เว็บไซต์www.zipgrade.com จากนั้นคลิกที่New User?
2.ระบบจะปรากฏหน้าต่างให้ทำการสมัครEmail, Password, Confirm Password จากนั้นคลิกที่ปุ่มRegister New

 

user

สำหรับผู้ที่มีแอคเคาท์แล้

 

เข้าไปที่เว็บไซต์www.zipgrade.com คลิกที่แถบ Login ใส่Email, Password จากนั้นกดปุ่มLogin

3.หน้าแรกของZipGrade

เมื่อเข้าระบบเรียบร้อยแล้วหน้าหลักมีเมนูการใช้งานดังนี้จาก

3.1 Quizzes เมนูสำหรับการสร้างเฉลย

3.2 Classes เมนูสำหรับการสร้างห้องเรียนเพื่อรองรับข้อมูลผู้เรียน

3.3 Students เมนูสำหรับการสร้างข้อมูลผู้เรียน

3.4 Tags เมนูสำหรับการสร้างและติดtag(ระบบให้ทำการสร้างและแก้ไขได้ผ่านmobile appเท่านั้น)

3.5 Answer Sheets เมนูสำหรับเลือกดาวน์โหลดกระดาษคำตอบ

3.6 More ðรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม(MyAccount, FAQ/Support, About Us, Pricing)

3.7 แสดงข้อมูลรายละเอียดของผู้ใช้งาน

 

3.8 แสดงข้อมูลกรณีต้องการซื้อสิทธิ์การใช้งานแบบรายปี

4.การสร้างห้องเรียน

จากหน้าหลักคลิกที่เมนูClasses คลิกปุ่มAdd New Class ใส่ชื่อห้องเรียนจากนั้นกดปุ่มSave Class

5.การเพิ่มชื่อผู้เรียน

 

คลิกที่เมนูStudents ซึ่งรูปแบบการเพิ่มชื่อทำได้คือ2Addแบบ New Student (5.1) และ Import Student from CSV (5.2)5.1 Add New Studentเป็นการเพิ่มรายชื่อผู้เรียนแบบทีละคน โดยกรอกรายละเอียดของZipGrade ID, External ID,First Name, Last Name, Classes จากนั้นกดปุ่มSave Student

5.2 Import Student from CSV เป็นการเพิ่มรายชื่อผู้เรียนแบบครั้งละหลายคนถ้ามีไฟล์CSVที่มีรายชื่อผู้เรียนเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่มChooseFile > เลือกไฟล์> Upload แต่หากยังไม่มีไฟล์CSVระบบมีตัวอย่างไฟล์ให้ดาวน์โหลดมาทำการแก้ไขได้โดยคลิกที่Sample file

เมื่ออัปโหลดเสร็จจะมีตารางแสดงข้อมูลปรากฏขึ้นดังรูป.ทำการเลือกลิงค์ข้อมูลเพื่อให้รายชื่อเข้าสู่ระบบของZipGrade โดยทำการเลือกช่องทางด้านซ้ายมือให้ตรงกับข้อมูลในตารางจากนั้นกดปุ่มFinish Import เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนตัวอย่างแสดงรายชื่อผู้เรียนหลังเพิ่มเข้าในระบบZipGrade

6.การดาวน์โหลดกระดาษคำตอ

การสั่งพิมพ์กระดาษคำตอบ (สกุลไฟล์าตอบPDF และ PNG) จากระบบ ZipGrade แบ่งออกเป็น 2 กรณีดังนี้ กรณีไม่ได้นำรายชื่อเข้าระบบ

จากหน้าหลักให้คลิกเมนูAnswer Sheets แล้วเลือกขนาดของคำตอบได้ตามความเหมาะสมของจำนวนข้อสอบตัวอย่างเช่น ถ้าข้อสอบมีจำนวน-4030 ข้อ ควรเลือกกระดาษแบบ 50 questions

 

กรณีนำรายชื่อเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว

 

คลิกเมนูClasses ระบบจะแสดงจำนวนห้องเรียนที่ถูกสร้างไว้ทั้งหมดเลือกห้องเรียนที่ต้องการจะพิมพ์กระดาษคำตอบ ที่ไอคอน เพื่อทำการดาวน์โหลดโดยจะมีหน้าต่างใหม่แสดงขึ้นให้ใส่ชื่อแบบทดสอบลงในช่องQuiz Name (ควรตั้งชื่อเป็น ภาษาอังกฤษ) แล้วเลือกขนาดคำตอบระบบจะดาวน์โหลดแบบอัตโนมัติเป็นไฟล์PDF ที่มีรหัสและข้อมูลของผู้เรียนฝนไว้เรียบร้อย พร้อมกับข้อมูลห้องเรียนและชื่อแบบทดสอบ

 

7.การสร้างเฉลยคำตอบหรือคีย์(Keys)

สำหรับการสร้างคีย์ให้เข้าไปทำผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต(คู่มือนี้ใช้ระบบปฏิบัติiOS)ซึ่งการสร้างคีย์ สามารถสร้างได้ 2 แบบ ดังนี้

7.1 แบบกดเลือกคำตอลักษณะเป็นแบบการสร้างเฉลยจากในแอปพลิเคชันของZipGrade

 

จากหน้าหลักคลิกเลือกเมนูQuizzes > New จากนั้นกรอกรายละเอียดข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วกดCreate quiz จากนั้นกดเลือก คำตอบของแต่ละข้อ

7.2 แบบสแกนคำตอบลักษณะเป็นแบบการสร้างเฉลยในกระดาษคำตอบก่อนจากนั้นค่อยทำการสแกนคำตอบเข้าระบบ

จากหน้าหลักคลิกเลือกเมนูQuizzes > New ทำการกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนจากนั้นกดCreate quiz > Edit Key > Scan For Key > Save ให้กำหนดคะแนนแต่ละข้อ(Point Values) จากนั้นกดContinue

8.การสแกนกระดาษคำตอ

จากหน้าหลักคลิกเลือกเมนูQuizzes กดเลือกคีย์ที่ต้องการจากนั้นกดปุ่มScan Papers จากนั้นสแกนแผ่นกระดาษ

คำตอบโดยจัดการวางกระดาษให้ตรงกับตำแหน่งทั้ง 4 ดังรูปเมื่อสแกนได้ระบบจะแสดงผลคะแนนออกมา หากไม่แน่ใจว่าผล ถูกต้องหรือไม่ ให้กดปุ่มReview Papers เพื่อตรวจทานอีกรอบ

 

ข้อแนะนำการสแกนคำตอบผู้เรียนจะต้องฝนหรือกากบาทด้วยปากกาหรือดินสอที่มีสีเข้มเพื่อให้การสแกนมีความแม่นยำ

 

ตัวอย่างแสดงการสแกนกระดาษคำตอบผ่านสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ท

9.การExportไฟล์สรุปผลคะแนน

สามารถเรียกดูผลสรุปจากหน้าเว็บไซต์ของZipGrade โดยคลิกเลือกที่เมนูQuizzes (9.1) คลิกเลือกQuiz Name (9.2) ที่ต้องการระบบจะแสดงรายงานสถิติขึ้นมาพร้อมกราฟแสดงผลจากนั้นคลิกเลือกExport เป็นแบบไฟล์CSV (9.3) เลือกแบบ

Standard Format หรือPDF (9.4) ก็ได้

ตัวอย่างแสดงไฟล์ที่ถูกExport เป็นแบบPDF และ CSV

10.การออกจากระบบ

หากใช้งานเสร็จและต้องการออกจากระบบ ให้คลิกที่Current User (ด้านบนขวามือของหน้าจอ) จากนั้นกดLogOut เป็นอันเสร็จสิ้นการใช้งานZipGrade

ที่มา : www.ets.kmutt.ac.th

 

แก้ปัญหา แนะนำ ไม่ต้องเสียตังฟรี  ปลดล๊อคข้อจำกัด 100 ครั้งต่อเดือน

 

มีผู้สนใจสอบถามเกี่ยว ปัญหาการใช้งานแอพเนื่องจากมีจำนวนจำกัดต่อเดือน ที่ 100 สแกน 

 

ครูประถมมีแนวทางแนะนำ ท่านสามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มนี้ค่ะ คลิกเลย

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...