fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

ลิงค์เข้าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ

ลิงค์ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ

แนงทางการกรอบข้อมูลเข้าระบบ เนื่องจากตอนนี้ ทุกโรงเรียนเข้าใช้งานระบบพร้อมกันทำให้ระบบ อาจช้า หรือบ้างท่านอาจจะเข้าใช้งานไม่ได้

ดังนั้นครูประถมจะมาแนะนำการเตรียมตัวกรอบข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ

อย่าลืมไปเตรียมข้อมูลหรือขอข้อมูลนักเรียนกับเจ้าหน้าที่ทะเบียนนักเรียนในส่วนของอนุบาลก่อน

หรือท่านสามารถเข้าระบบ

DMC ของโรงเรียนของท่านและนำข้อมูลส่วนของอนุบาลมาเตรียมไว้รอที่จะกรอบก็ได้เช่นกันค่ะ

ลิงค์เข้าระบบ  DMC โรงเรียน

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC

 

ขอขอบคุณที่มาภาพ –ครูต๋อย สุรีรัตน์ บุณหล้า

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...