fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

13 ฟอนต์มาตรฐานสําหรับระบบงานราชการไทย พร้อมขั้นตอนติดตั้ง

วันนี้ครูประถมจะมาแนะนำ ฟอนต์ให้สำหรับทุกท่าน  ได้ใช้งาน

 

หลังจากที่มีประกาศของ ครม. ที่ให้ทุกหน่วยงานของรัฐใช้ฟอนต์มาตรฐานราชการไทยนั้น

วันที่ 7 ก.ย. 2553 ครม.เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินกาติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์ อื่นๆ ทั้งหมด จำนวน 13 ฟอนต์ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  (สอซช.)  หรือ Software Industry Promotion Agency  เรียกโดยย่อว่า SIPA และกรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งได้เพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS (Thai Operating System) โดยมตินี้ประกาศให้ใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) รายงานว่า ปัจจุบันส่วนราชการจำนวนมากมีการใช้ฟอนต์ที่หลากหลายไม่มีมาตรฐานในเอกสารทางราชการ อีกทั้งยังมีหน่วยงานราชการหลายแห่งใช้มาตรฐานฟอนต์ของบริษัทเอกชนที่ผูกขาดลิขสิทธิ์ของระบบปฏิบัติงาน ทำให้จำกัดสิทธิ์ต่างๆ  ที่จะมีมาตรฐานเอกสารเป็นเสรี ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการใดๆ เช่น Angsana  อาจมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องละเมิดลิขสิทธิ์ได้ จึงได้มีการพัฒนาและมีการประกวดแข่งขันฟอนต์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ Open Source  Software  ที่เป็นซอฟต์แวร์เสรีให้ส่วนราชการไทยประกาศมาตรฐานเอกสารดิจิทัลและรูปแบบ ของฟอนต์ที่ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการและลิขสิทธิ์ของบริษัทใดๆ เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย

ซึ่งในขณะนี้มีฟอนต์ที่ส่วนราชการไทยสามารถเป็นเจ้าของและพร้อมแจกจ่าย ให้กับผู้ประสงค์จะใช้งานรวม 13 ฟอนต์ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ สอซช. และกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อแจกจ่ายให้ใช้อย่างเสรีปราศจากปัญหาด้านลิขสิทธิ์

ดังนั้นเพื่อให้เอกสารต่างๆ ของภาครัฐ เป็นไปอย่างมีมาตรฐานปราศจากปัญหาลิขสิทธิ์และไม่ได้ขึ้นกับระบบปฏิบัติการระบบใดระบบหนึ่งและเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา จึงเห็นควรให้หน่วยงานราชการปฏิบัติดังนี้

1) ดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่นๆ ทั้งหมดจำนวน 13 ฟอนต์ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)   และกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS และใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม และให้ถือเป็นมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย

2) ให้ติดตั้งและใช้งานให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2553 และให้รายงาน ทก. เมื่อได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีชื่อที่สงวนไว้สำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้

 

ท่านสามารถดาวน์โหลด ฟอนต์ได้ฟรีที่นี่

20170101-13Fonts

แนะนำวิธีขั้นตอนการติดตั้ง

 1. ดาวน์โหลด  คลิกขวา ที่ไฟล์

2. ท่านจะพบโฟเดอร์ไฟล์ ให้ท่าน คลิก เข้าไปเพื่อติดตั้ง

 

ขั้นตอนการติดตั้งฟอร์น ไทย 13

3.ดำเนินการตามไฟล์ภาพ

4. ติดตั้งเสร็จ เพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถใช้งาน ฟอนต์ 13 รูปแบบ สำหรับหน่วยราชการกำหนดได้แล้ว

 

เพิ่มเติมอีกนิด

ครูประถมได้รวบรวมฟอนต์สำหรับใช้ในการทำงาน โรงเรียน และหน่วยราชการอื่น ไว้ให้ท่าน ท่านสามารถโหลดไปใช้งานได้ฟรีๆเลยค่ะ

1. ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ http://www.rmutsv.ac.th/sites/default/files/download/Font.exe
ที่มา https://www.rmutsv.ac.th/th/font
2.THSarabunNew ฟอนต์ไทยสารบัญปรับปรุงใหม่ คมชัดกว่าเดิม

3.THSarabunIT9   ฟอนต์ไทย สารบัญ 9 ไม่ต้องพิมตัวเลขไทย ฟอนต์จะพิมพ์ให้อัติโนมัติเลย

13 ฟอนต์ราชการไทย Download 
คู่มือการติดตั้ง 13 ฟอนต์ Download
การกำหนดให้การแสดงผลชัดขึ้นเมื่อใช้ตัวอักษรแบบ TH Sarabun PSK Download

ที่มา http://www.pngo.moph.go.th/pngo/index.php/2017-01-16-03-56-27/19-ssj/download/59-download-a1-11

รายละเอียดของ 13 ฟอนต์มาตรฐานสําหรับระบบงานราชการไทย

 1. TH Sarabun PSK, TH Sarabun PSK Italic, TH Sarabun PSK Bold,  TH Sarabun PSK Bold Italic
 2. TH Charmonman, TH Charmonman Italic, TH Charmonman Bold, TH Charmonman Bold Italic
 3. TH Krub, TH Krub Italic, TH Krub Bold, TH Krub Bold Italic
 4. TH Srisakdi, TH Srisakdi Italic, TH Srisakdi Bold, TH Srisakdi Italic Bold Italic
 5. TH Niramit AS , TH Niramit AS Italic , TH Niramit AS Bold , TH Niramit AS Bold Italic
 6. TH Charm of AU , TH Charm of AU  Italic, TH Charm of AU Bold, TH Charm of AU Bold Italic
 7. TH Kodchasal, TH Kodchasal  Italic, TH Kodchasal  Bold, TH Kodchasal  Bold Italic
 8. TH K2D July8, TH K2D July8 Italic, TH K2D July8 Bold, TH K2D July8 Bold Italic
 9. TH Mali Grade 6, TH Mali Grade 6 Italic, TH Mali Grade 6 Bold, TH Mali Grade 6 Bold Italic
 10. TH Chakra Petch, TH Chakra Petch Italic, TH Chakra Petch Bold, TH Chakra Petch Bold Italic
 11. TH Baijam, TH Baijam Italic, TH Baijam Bold, TH Baijam Bold Italic
 12. TH KoHo, TH KoHo Italic, TH KoHo Bold, TH KoHo  Bold Italic
 13. TH Fah Kwang, TH Fah Kwang Italic, TH Fah Kwang Bold, TH Fah Kwang Bold Italic
line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...