fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

หนังสือแจ้ง กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ปรับลดเวลาและวันทำงานของข้าราชการ 50%

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศปรับลดเวลาและวันทำงานของข้าราชการ 50%

สวัสดีวันจันทร์และวันทำงานของคุณครูหลายๆท่าน ที่กำลังหาสื่อการสอนเตรียมการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ อย่าลืมลองมาหาสื่อใบงานได้ที่เว็บครูประถมนะคะ เข้าเรื่องกันเลยวันนี้มีข่าวจาก ศธ.มาแจ้งคณะครูทุกๆท่านให้ทราบดังนี้

ข่าวการศึกษาวันนี้ 5-18-2563

(18 พฤษภาคม 2563) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ 2 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ข้อ 1 ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับต้น ผู้อำนวยการระดับสูง และผู้อำนวยการระดับต้นหรือเทียบเท่า และผู้อำนวยการกลุ่ม/กอง/ฝ่าย ให้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานตามปกติ

ข้อ 2 ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน มอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสม และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เช่น ประชุมทางไกล เป็นต้น โดยเปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา และให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรสำหรับวันมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน จำนวน 50% ของบุคลากรทั้งหมด เมื่อรวมกับบุคลากรตามข้อ 1 แล้ว

ข้อ 3 ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานกำหนดวิธีการที่ชัดเจน และเหมาะสมในการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้าน รวมถึงการรายงานผลที่ปฏิบัติไปในช่วงที่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน โดยคำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นสำคัญ และกำหนดตารางการทำงานของบุคลากรในสังกัด หมุนเวียนกันมาปฏิบัติงานตามข้อ 2

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ถือว่าเป็นข่าวสำคัญสำหรับทุกๆท่านมากค่ะเพราะว่า ท่าน รมว.ศธ. ได้เข้าใจถึงปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดแนวทางที่แน่ชัดในการทำงานสำหรับหน่วยงานต่างๆ ไล่จนมาถึงโรงเรียน

ทีมงานครูประถมจะนำข่าวสาระดีๆมาฝากอีกแน่นอนค่ะหากท่านได้มีขอเสนอแนะติชมสามารถเข้าไปติชมกันได้ที่เพจ ครูประถม.คอม นะคะ

หนังสือแจ้ง กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศปรับลดเวลา
และวันทำงานของข้าราชการ 50%

ขอบคุณที่มาข่าว https://moe360.blog/2020/05/18/%E0%B8%A8%E0%B8%98-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7/

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...