Take a fresh look at your lifestyle.

ทีวีเพื่อการศึกษา DLTV

ทีวีเพื่อการศึกษา

ในช่วงที่การศึกษามีผลต่อการเรียนรู้กับนักเรียน ครูประถม.คอมจึงอยากจะมาแนะนำช่องทางในการเรียน ผ่านทางช่องทาง DLTV ที่ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำและนำเสนอในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีช่องทาง ดังนี้

ดูย้อนหลัง ทบทวนบทเรียนออนไลน์ได้ผ่านช่องทาง channel ัyoutube   ด้านล่างนี้นะคะ

รับชมการเรียนการสอน DLTV ผ่านทางยูทูปได้แล้ววันนี้
ตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ป.1👉 youtube.com/dltv1channel
ป.2👉 youtube.com/dltv2channel
ป.3👉 youtube.com/dltv3channel
ป.4👉 youtube.com/dltv4channel
ป.5👉 youtube.com/dltv5channel
ป.6👉 youtube.com/dltv6channel
ม.1👉 youtube.com/dltv7channel
ม.2👉 youtube.com/dltv8channel
ม.3👉 youtube.com/dltv9channel
อ.1👉 youtube.com/dltv10channel
อ.2👉 youtube.com/dltv11channel
อ.3👉 youtube.com/dltv12channel

 

*จัดทำเพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาเท่านั้น

สำหรับ อนุบาล1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ทีมงานจะจัดทำให้หากมีผู้สนใจหรือสอบถามเข้ามาทางเพจครูประถม.คอมอีกครั้งนะคะ

เป็นเพียงอีกหนึ่งทางเลือกในการเรียนออนไลน์นะคะ

สำหรับช่องทางหลักเชิญทางนี้เลยค่ะ  https://www.dltv.ac.th/streaming

ขอบคุณที่มา https://www.dltv.ac.th/

อัพเดทช่องการรับช่อง DLTV  บน facebook

อนุบาลศึกษาปีที่ 1-3
อ.1👉https://www.facebook.com/LIVEDLTV10
อ.2👉https://www.facebook.com/LIVEDLTV11
อ.3👉https://www.facebook.com/LIVEDLTV12

ประถมศึกษาปีที่ 1-6
ป.1👉https://www.facebook.com/LIVEDLTV1
ป.2👉https://www.facebook.com/LIVEDLTV2
ป.3👉https://www.facebook.com/LIVEDLTV3
ป.4👉https://www.facebook.com/LIVEDLTV4
ป.5👉https://www.facebook.com/LIVEDLTV5
ป.6👉https://www.facebook.com/LIVEDLTV6

มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ม.1👉https://www.facebook.com/LIVEDLTV7
ม.2👉https://www.facebook.com/LIVEDLTV8
ม.3👉https://www.facebook.com/LIVEDLTV9
ม.4👉https://www.facebook.com/LIVEDLTV13
ม.5👉https://www.facebook.com/LIVEDLTV14
ม.6👉https://www.facebook.com/LIVEDLTV15

สำหรับท่านใดที่ต้องการให้ทีมงานครูประถม.คอม ช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่เพจ ครูประถม.คอม 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...