fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

(แนวทาง)การนับหน่วยกิต การสอบครูผู้ช่วย แนวทางปฏิบัติการนับหน่วยกิต

(แนวทาง)การนับหน่วยกิต การสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

แนวทางการนับหน่วยกิจสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และมีปัญหาเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เราเรียนมานั้นไม่ตรงกับเอกวิชาที่เปิดสอบแข่งขัน ครูประถม ข่าวการศึกษา จึงอยากนำเรียนแนวทางไว้ดังนี้

 

หนังสือประกาศแจ้งแนวทางการใช้นับหน่วยกิต

 

ที่มา กศจ. บุรีรัมย์

 

เอกสาร ว9/2560 เรื่อง แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต

 

ไฟล์หนังสือว9

 

หนังสือ ว7

ไฟล์แนบหนังสือว7-v7-2556

 

ที่มา https://otepc.go.th/th/content_page/item/1809-2012-07-13-13-13-13-2610.html

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...