Take a fresh look at your lifestyle.

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ63 จำนวน 77 อัตรา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ63 จำนวน 77 อัตรา

 

 

รายละเอียดการรับสมัครมีดังนี้

 

 

สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้มีสิทธิสมัครและประสค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันอังคารที่ 16 – วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ในเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น.) ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับสมัคร ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษจังหวัดนครสวรรค์
ไฟล์แนบ

 

 

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...