Take a fresh look at your lifestyle.

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ63 จำนวน 6 อัตรา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ63 จำนวน 6 อัตรา

 

 

รายละเอียดการรับสมัครมีดังนี้

 

 

สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้มีสิทธิสมัครและประสค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันอังคารที่ 16 – วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ในเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น.) ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับสมัคร ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ไฟล์แนบ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...