Take a fresh look at your lifestyle.

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ63 จำนวน 3 อัตรา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ63 จำนวน 3 อัตรา

 

 

รายละเอียดการรับสมัครมีดังนี้

 

 

สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้มีสิทธิสมัครและประสค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ระหว่างวันอังคารที่ 16 – วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ในเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น.) ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับสมัคร ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษจังหวัดพะเยา
ไฟล์แนบ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2563
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 3 อัตรา

ประกาศรับสมัคร

แบบรายงานประวัติและผลงาน

แบบสรุปประวัติการทำงาน

ใบสมัครภาษาไทย

ใบสมัครดนตรี

ใบสมัครคอมพิวเตอร์

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...