Take a fresh look at your lifestyle.

แนะนำโรงเรียนประถมศึกษา คุณภาพใกล้บ้าน

สวัสดีค่ะ ครูประถม  อยากจะมาแนะนำแนวทางการหาโรงเรียนให้กับลูกๆ ซึ่งในปัจจุบันนี้มีโรงเรียนให้ท่านสามารถเลือกอยู่มากมาย ดังนี้ ผู้ปกครองทุกท่านควรมีมากที่สุดคือเกณฑ์ในการตัดสินใจ  วันนี้ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา จึงจากมาแนะแนวทางการตัดสินใจเลือกโรงเรียนให้ลูกๆ หลานๆ ของผู้ปกครองกันค่ะ

 

1.หลักสูตรของโรงเรียน

ในปัจจุบันนั้นสถานศึกษาจะต้องมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน หลักสูตรสำคัญอย่างไร
สำหรับหลักสูตรนั้นเป็นส่วนสำคัญในการจัดการศึกษาเพราะจะเป็นการแสดงให้ทราบถึงการจัดการศึกษาของโรงเรียนนั้นว่าเน้นการศึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของเด็กๆในด้านใดมากที่สุด

2.สภาพแวดล้อมในโรงเรียน

สภาพแวดล้อมนั้นเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการเรียนรู้เพราะจะทำให้เด็กๆมีความสนใจในการเรียน ผู้ปกครองอาจจะสังเกตจาก สิ่งแวดล้อมได้ 2 ส่วนคือ

-สิ่งแวดล้อมภายนอก
นั้นหมายถึงสิ่ิงแวดล้อมภายนอกอาคารเรียน มีความร่มรื่นน่าอยู่ มีสื่อ สถานที่ สำหรับจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียนหรือไม่

-สิ่งแวดล้อมภายใน

นั้นหมายถึงสิ่งแวดล้อมภายในห้องเรียน ให้ผู้ปกครองสังเกตตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ว่ามีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก มากน้อยเพียงใด เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้หรือใหม่ เช่น ในห้องมีอุปกรณ์จัดการเรียนรู้ น้อยแต่มีผู้เรียนในห้องเป็นจำนวนมาก  ดังนั้น อาจจะทำให้การจัดการเรียนรู้มีความไม่เท่าเทียบหรือ ล่าช้ากว่าที่ควร

3.ค่าเทอม
ถือเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นปัจจัยสำหรับผู้ปกครองหลานท่าน สำหรับการตัดสินใจในการหาสถานศึกษา ให้กับลูกๆ หลานๆ เพราะ ด้วยปัจจุบันนั้นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น การจัดการรายรับ-จ่ายในครอบครัวก็เป็นเรื่องสำคัญ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา จึงอยากจะแนะนำให้ผู้ปกครองเลือกโรงเรียน ให้เหมาะสมกับกำลังในการจ่าย เพราะในปัจจุบันนั้น นอกจากโรงเรียนเอกชนดังๆ แล้วยังมีโรงเรียนรัฐบาลที่มีการพัฒนา โดยการกำกับติดตามดูแลของต้นสังกัดอยู่เสมอ ทำให้คุณภาพการจัดการเรียนการสอนมีความเท่าเทียบกับ  และมีค่าเทอม ค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า อยู่มาก ดังนั้นหากผู้ปกครอง มองหาโรงเรียน อาจจะมองโรงเรียน รัฐบาลเป็นอันดับแรกก่อน เพราะจะช่วยลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายได้มาก แต่หากท่านไม่พึงพอใจก็สามารถเลือกโรงเรียน เอกชน มีเหมาะสมได้ตามต้องการเช่นกันค่ะ

สำหรับครูประถม.คอม ข่าวการศึกษานั้นก็ขอนำแนวทางมานำเสนอ ให้กับผู้ปกครองนักเรียน หรือลูกๆที่กำลังจะหาโรงเรียนใหม่ ไว้ตัดสินใจ  เรายังมีกลุ่มสำหรับคุณผู้ปกครองให้ท่านสามารถเข้าไปแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ตลอดตามลิงค์ด้านล่างนี้เลยค่ะ

พูดคุยหาโรงเรียนให้กับลูกตรงนี้

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...