Take a fresh look at your lifestyle.

พบกับการถ่ายทอดสด “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”

พบกับการถ่ายทอดสด “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” บูรณาการ 3 รักษ์ ด้วยรูปแบบ New Normal ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ สำหรับการถ่ายทอดครั้งนี้ ได้ให้ความรู้มากมายสำหรับผู้รับชม เพื่อรู้และเข้าใจพันธุ์ไม้และสัตว์ป่ามากมายหลากหลายชนิด

 

 

You might also like

Comments are closed.

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี