Take a fresh look at your lifestyle.

ดาวน์โหลดไปใช้ได้เลย! 20 โปรแกรม สำหรับครูประจำชั้น

เป็นการรวมโปรแกรมสำหรับครูประจำชั้นที่คุ้มค่ามากๆ สำหรับ 20 โปรแกรมนี้ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ครูประจำชั้นทุกท่านควรมีไว้จริงๆ มีทั้งโปรแกรมตารางสอน โปรแกรมแบบบันทึกการสอน แบบประเมินต่างๆ รวบรวมไว้อย่างครบครันจริงๆ

20 โปรแกรม สำหรับครูประจำชั้น ขอขอบพระคุณโปรแกรมดีๆจาก N-project 2. ปพ.5 ประถมศึกษา ประเมินผลแบบ 2 ภาคเรียน 3. ปพ.5 ประถมศึกษาประเมินผลแบบ 1 ปีการศึกษา 4. แบบ ปพ.5 และ ปพ.6 ประถมศึกษา (ครูประจำชั้น)

2. ปพ.5 ประถมศึกษา ประเมินผลแบบ 2 ภาคเรียน

 

3. ปพ.5 ประถมศึกษาประเมินผลแบบ 1 ปีการศึกษา

 

4. แบบ ปพ.5 และ ปพ.6 ประถมศึกษา (ครูประจำชั้น)

 

5. แบบ ปพ.5 มัธยมศึกษา

 

6. แบบประเมินอ่านคิดเขียนประถมศึกษารายชั้น

 

7. แบบประเมินสมรรถภาพทางกาย อายุ 4 – 6 ปี

 

8. แบบประเมิน EQ เด็กอายุ 3 – 5 ปี 28/4/2563

 

9. โปรแกรมใช้จัดตารางสอน ปรับปรุงวันที่ 24/4/2563

 

10. แบบประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน

 

11. แบบประเมิน SDQ ฉบับนักเรียนประเมิน

 

12. แบบประเมิน SDQ ฉบับผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน

 

13. แบบประเมิน EQ นักเรียนอายุ 6 – 11 ปี

 

14. แบบประเมิน EQ นักเรียนอายุ 12 – 17 ปี

 

15. แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริมฯ

 

16. แบบทดสอบอย่างง่ายด้วย MS PowerPoint 2016 (มีแมโคร)

17. ใบงานคิดเลขเร็ว

18. ใบงานคิดเลขเร็วแบบมีการจับเวลา

19. ปริศนาอักษรไขว้

20. จัดรูปแบบข้อความที่ copy มาจาก pdf

ขอขอบคุณที่มา : N-project : โปรแกรม ปพ.5 ปพ.6

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...