fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

หลักเกณฑ์ใหม่! เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

เรียกว่าเ้นอีกหนึ่งการหารือที่น่าสนใจมากๆ สำหรับการหารือเกี่ยวกับเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ซึ่งจะทำให้โรงเรียนจะมีครูครบชั้น ทุกวิชาเอก การบรรจุ และการย้าย เป็นไปตามวิชาเอกที่โรงเรียนขาด

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยถึงเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งที่ประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 8/2563 ได้เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวขึ้น เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมใช้มาตั้งแต่ปี 2545 ไม่สอดคล้องกับบริบทการจัดการศึกษาในปัจจุบัน

โดยหลักเกณฑ์ใหม่นี้ จะทำให้การเกลี่ยอัตรากำลังจากโรงเรียนขนาดใหญ่ไปโรงสู่โรงเรียนขนาดเล็กจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายในระยะเวลา 5 -7 ปี ในการเกลี่ยอัตรากำลัง โดยใช้วิธีการบรรจุเข้าไปใหม่ หากมีตำแหน่งว่างและการเกลี่ยโดยการย้าย

ซึ่งจะทำให้โรงเรียนจะมีครูครบชั้น ทุกวิชาเอก การบรรจุ และการย้าย เป็นไปตามวิชาเอกที่โรงเรียนขาด พร้อมทั้งนำไปสู่การวางแผนอัตรากำลังในระยะ 10 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการวางแผนการผลิตครูในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การผลิตครูเหมาะสมกับการใช้งาน

ซึ่ง ก.ค.ศ.ได้ประมาณงานกับสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อทำแผนการผลิตร่วมกัน พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกัน 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ก.ค.ศ. คุรุสภา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย เสนอ รมว.ศึกษาธิการ ลงนาม

เพื่อร่วมกันวางแผนการใช้อัตรากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ และการผลิตครูต่อไปในอนาคต

 

ขอขอบคุณที่มา : ศธ.360

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...