fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

ตอบกันชัดๆ! ต่อไปคุรุสภาจะไม่ส่งเอกสารใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้แล้วหรือไม่?

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีหลายคนถามมาเยอะมากๆ หลังมีการเผยว่า ต่อไปคุรุสภาจะไม่ส่งเอกสารใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้แล้วหรือไม่ ล่าสุดมีการออกมาแจงชัดๆแล้วว่า สามารถพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของตนเองได้ที่ระบบksp self service หรือ ksp school ได้เลย

การจัดส่งเอกสาร ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทางไปรษณีย์ ซึ่งหลายท่านอาจยังไม่ทราบ ล่าสุดทางเพจ รอบรู้วิชาชีพครู ได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

คำถาม : ทราบว่า ต่อไปคุรุสภาจะไม่ส่งเอกสารใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้แล้วหรือคะ/ครับ?

คำตอบ : ใช่แล้วค่ะ จากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า(COVID2019) ระบาด อันนำมาซึ่งการพัฒนาระบบออนไลน์มาใช้ในการยื่นเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประสบความสำเร็จอย่างมาก

คุรุสภาจึงพัฒนาระบบการยื่นเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ครบวงจร โดยผู้ยื่นเรื่อง เมื่อได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากระบบที่ใช้ยื่นฯ นั้นได้ด้วยตนเองเลย โดยมิต้องเดินทางมายังคุรุสภา ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางและลางานมาเพื่อการนี้อีกต่อไปซึ่งคุรุสภาได้ทดลองระบบมาซักพักหนึ่งแล้ว บัดนี้ ระบบได้รับการพัฒนาครบถ้วนแล้ว

ดังนั้น ผู้ที่ยื่นเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ให้พิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของตนเองได้ที่ระบบksp self service หรือ ksp school ได้เลยหมายเหตุ หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือที่เรียกว่า หนังสือผ่อนผัน ยื่นในระบบ ksp school และเมื่ออนุญาตแล้ว ต้องพิมพ์ในระบบ ksp school ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ มิถุนายน 2563 แล้ว

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2563 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2563/E/242/T_0026.PDF

 

ขอขอบคุณที่มา : Facebook เพจ รอบรู้วิชาชีพครู

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...