fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

สพฐ.ประกาศ! รับสมัครคัดเลือกโรงเรียน- ครูผู้สอนดีเด่น ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีและทักษะชีวิต

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งการคัดเลือกที่ไม่อยากให้โรงเรียนไหนพลาดเลย เพราะสพฐ.ประกาศรับสมัครคัดเลือกโรงเรียน-ครูผู้สอนดีเด่น การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีและทักษะชีวิต โดยสามารถส่งใบสมัครภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564 

สพฐ.ประกาศรับสมัครคัดเลือกโรงเรียน-ครูผู้สอนดีเด่น การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีและทักษะชีวิต ส่งใบสมัครภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ประกาศรับสมัครคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่น โรงเรียนดีเด่น ศึกษานิเทศก์ดีเด่น และครูผู้สอนดีเด่น ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทําโครงการคัดเลือกสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาดีเด่น โรงเรียนดีเด่น ศึกษานิเทศก์ดีเด่น และครูผู้สอนดีเด่น ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ขึ้น เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตให้กว้างขวาง

มีการขยายผลการอบรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต โดยเฉพาะครูสุขศึกษา และพลศึกษา และครูแนะแนวให้ได้รับการอบรมโปรแกรมดังกล่าวให้ครอบคลุมครบทุกโรงเรียน/ ทุกคน และเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน

จึงประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือก ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ/ หรือโรงเรียนที่สนใจจัดส่งใบสมัครกลับไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวงเล็บมุมซอง “คัดเลือกสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาดีเด่น ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต”

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

– ประกาศ สพฐ.รับสมัคร
– โครงการ
– หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 ใบสมัคร

 

ขอขอบคุณที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...