fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

ดาวน์โหลดได้ที่นี่! คู่มือ โครงงานคุณธรรม ของ สพฐ. กคพ. โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่มือที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับคู่มือ โครงงานคุณธรรม (ปีล่าสุด) ของ สพฐ. กคพ. โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ใครที่สนใจสามารถไปดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างเลยค่า

เพื่อให้กระบวนการเรียนรู้โครงงานคุณธรรม ดําเนินการสืบต่อไปได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเครือข่ายวิถีพุทธ (กกพ.) จึงได้พัฒนาคู่มือโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้น ตั้งแต่ปีการ ศึกษา ๒๕๕๙ และมีการปรับปรุงมาตลอดกว่า ๑๒ ปีมานี้ผ่านการทดลองใช้ในระดับปฏิบัติการของคณะครูและ นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ที่ได้รับการนิเทศติดตามพัฒนา

ร่วมกันกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และเครือข่ายความดีต่างๆ ในแต่ละปี ทําให้เกิดการตกผลึก องค์ความรู้จนสามารถพัฒนาเป็นคู่มือโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฉบับนี้ขึ้น ซึ่งทางสํานักพัฒนานวัตกรรมการ จัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีความประสงค์จะจัดพิมพ์และแจกจ่ายไปยังโรงเรียน ต่างๆ อันจักเป็นเหตุปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เด็กและเยาวชนได้ทําคุณความดีสืบสานศาสตร์พระราชา เป็นบุญมหา กุศลสืบต่อไปตราบนานเท่านาน จึงต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้

 

 

 

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...