วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
หน้าแรกไฟล์เอกสารดาวน์โหลดเลย! เอกสารโครงงานคุณธรรม แบบแก้ไขได้

ดาวน์โหลดเลย! เอกสารโครงงานคุณธรรม แบบแก้ไขได้

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งไฟล์เอกสารที่ไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆ สำหรับเอกสารโครงงานคุณธรรม ไฟล์เวิร์ด สามารถปรับแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและบริบท รร. โดยไฟล์ที่นำมาฝากเป็นไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้ด้วย ไปดาวน์โหลดกันเลยค่า

โครงงานคุณธรรม หรือโครงงานความดี เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการทําความดีมี คุณธรรมแบบเชิงรุก โดยให้ผู้เรียนที่เป็นเด็กและเยาวชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมการเรียนรู้ นี้เอง ผ่านเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Approach)

โดยประเด็นที่เลือกทําโครงงาน นั้นเกิดขึ้นมาจากความสนใจและความคิดริเริ่มของผู้เรียนเอง เน้นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มที่ ลงมือปฏิบัติงานจริง ด้วยความพากเพียรพยายามอย่างจดจ่อต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่ยาวนาน พอสมควร (ต้องทํางานจริงไม่น้อยกว่า ๒ เดือน) ในลักษณะวิจัยปฏิบัติการ (action research) นําไปสู่ การแก้ไขปัญหาด้านความเสื่อมทรามทางศีลธรรม และส่งเสริมการบ่มเพาะความดีมีคุณธรรมอย่าง เป็นรูปธรรมและเป็นระบบ

 

 

 

ขอขอบคุณที่มา : Facebook เพจ PLC เพื่อการศึกษา ครูพรพรรณ ปิ่นเงิน,ครูสุมาลี ชูบุญ,ครูมัณฑนา บรรยง

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี