Take a fresh look at your lifestyle.

ดาวน์โหลดฟรี! ใบงานสำหรับ เด็กศพด. สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 4 สาระ

ในช่วงเวลาหยุดอยู่บ้านแบบนี้ เชื่อว่ามีผู้ปกครองหลายท่านไม่รู้ว่าจะให้เด็กทำอะไรในช่วงเวลาที่ต้องอยู่ที่บ้าน โดยในวันนี้เว็บไซต์ครูประถม ได้นำ ใบงานสำหรับ เด็กศพด. สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 4 สาระ ไปดาวน์โหลดตามลิ้งค์ได้เลยค่า

เด็กเล็กอยู่บ้านก็เรียนรู้ได้ไม่ยาก ใบงาน ชุด สื่อสัมพันธ์ครอบครัว สำหรับครู ศพด. ใช้จัดกิจกรรมฝึกการคิด ขยับกล้ามเนื้อมัดเล็ก เรียนรู้สร้างประสบการณ์เพื่อพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
ชุด สื่อสัมพันธ์ครอบครัว สำหรับเด็กศพด.
มีใบงานทั้งหมด 40 กิจกรรม กิจกรรมละ 1 แผ่นมี 2 ด้าน
ด้านหน้า เป็นกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตนเอง
ด้านหลัง เป็นคำแนะนำให้ผู้ปกครองชวนเด็ก ๆ ทำกิจกรรมได้ง่าย พร้อมแบบประเมินให้เด็กได้ประเมินผลงานของตัวเอง
เนื้อหาสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 4 สาระ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา

 

 

ขอขอบคุณที่มา :  อักษรเจริญทัศน์ อจท.

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...