fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

ห้ามพลาดเด็ดขาด! การจัดงานวันครูออนไลน์ ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”

เนื่องจากปีนี้มีการแพร่ระบาดของ CV-19 ทำให้หลายๆอย่างต้องทำผ่านระบบออนไลน์ รวมถึง การจัดงานวันครูด้วย ซึ่งในปีนี้จะมีการจัดงานวันครูออนไลน์ ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 ในหัวข้อ พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล 

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า การจัดงานวันครูออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การ   แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานวันครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีหรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม

ส่วนกลาง

แบ่งการจัดงานเป็น 3 เฟส ดังนี้

– เฟสแรก การจัดงานวันครูออนไลน์ วันที่ 16 มกราคม 2564 โดยรับชมทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุรุสภา” และทาง YouTube Channel “TBL Suandusit” ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่เวลา 08.45 น. เป็นต้นไป

– เฟส 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง www.วันครู.com ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม – 30 เมษายน 2564

– เฟส 3 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ กำหนดจัดภายหลังจากที่ประเมินแล้วว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดีขึ้น

ส่วนภูมิภาค

ให้หน่วยงานจัดงาน พิจารณาการจัดงานตามความเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์

ในโอกาสวันครู คุรุสภาขอเชิญชวนทุกท่านที่มีครูร่วมระลึกถึงพระคุณครู เข้าร่วมกิจกรรม   งานวันครูออนไลน์กับคุรุสภา ร่วมทำความดี เป็นจิตอาสา และร่วมแชร์ความรู้สึกดี ๆ ต่อครูในเฟซบุ๊กแฟนเพจคุรุสภา (@Khurusaphaofficial) และอย่าลืมติด #วันครู2564 ร่วมส่งบัตรอวยพรออนไลน์ ดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์วันครู และสามารถดูรายละเอียดการจัดงานวันครูผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.thการจัดงานวันครู

 

ขอบคุณที่มา : การจัดงานวันครูออนไลน์ ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” | คุรุสภา (ksp.or.th)

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...