Take a fresh look at your lifestyle.

คุณครูห้ามพลาด! คุรุสภาเชิญเข้าร่วมงานวันครูออนไลน์ ครั้งที่ 65 ปีพ.ศ.2564

เนื่องจากในปีนี้เป็นปีที่มีการแพร่ระบาดของ CV ดังนั้นการร่วมงานวันครูในปีนี้ จึงต้องจัดในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งคุรุสภาเชิญเข้าร่วมงานวันครูออนไลน์ ครั้งที่ 65 ปีพ.ศ.2564  นอกจากนี้คุรุสภายังเชิญชวนคุณครูส่ง บัตรคารวะครูออนไลน์ให้คุณครูที่ทุกท่านเคารพ

คุรุสภาเชิญเข้าร่วมงานวันครูออนไลน์ ครั้งที่65 ปีพ.ศ.2564

โดยทางเพจ คุรุสภาได้เผยแพร่ข้อมูล การจัดงานวันครูออนไลน์ ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” ดังข้อความต่อไปนี้ การจัดงานวันครู ส่วนกลาง แบ่งการจัดงานเป็น 3 เฟส ดังนี้

เฟสแรก การจัดงานวันครูออนไลน์ วันที่ 16 มกราคม 2564 โดยรับชมทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุรุสภา” และทาง YouTube Channel “TBL Suandusit” ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่เวลา 08.45 น. เป็นต้นไป

เฟส 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง www.วันครู.com ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม – 30 เมษายน 2564

เฟส 3 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ กำหนดจัดภายหลังจากที่ประเมินแล้วว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดีขึ้น

สำหรับส่วนภูมิภาค ให้หน่วยงานจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค พิจารณาการจัดงานวันครูตามความเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ โดยในส่วนของการจัดงานวันครูออนไลน์ ในวันที่ 16 มกราคม 2564 มีกำหนดการดังภาพด้านล่างเลยค่ะ

ซึ่งหากถึงวันที่ 16 มกราคม 2564 ครูประถมก็จะนำลิงก์ช่องทางการเข้าร่วมงานวันครูออนไลน์ ที่ทางคุรุสภาจัดขึ้น มาฝากคุณครูแน่นอนค่ะ และนอกจากนี้ คุรุสภายังเชิญชวนคุณครูส่ง บัตรคารวะครูออนไลน์ให้คุณครูที่ทุกท่านเคารพโดยคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

 

ส่งบัตรคารวะครูคลิกที่นี่

 

ขอขอบคุณที่มา : คุรุสภาเชิญเข้าร่วมงานวันครูออนไลน์ ครั้งที่65 ปีพ.ศ.2564

ความคิดเห็น
Loading...