fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

จดหมายด่วน! ชะลอการสำรวจความต้องการ อัตราว่าง ของข้าราชการครูในสถานศึกษา

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดของการชะลอการสำรวจความต้องการขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/7893 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/7893 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ได้แจ้งสํารวจความต้องการขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ

เนื่องจากมีสถานศึกษาที่เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบาย กําลังคนภาครัฐ (อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2560และ 2561 ต้องเป็นสถานศึกษาที่มี นักเรียนตั้งแต่ 250 คนขึ้นไปและ พ.ศ. 2562 – 2563 ต้องเป็นสถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้น ไป) และมีสภาพอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เนื่องจาก ก.ค.ศ ได้กําหนด เกณฑ์อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใหม่และสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอชะลอการบังคับใช้เกณฑ์อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังกล่าว จึงขอชะลอสํารวจความต้องการขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ จนกว่าจะเริ่ม ใช้เกณฑ์อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ต่อไป

 

ขอขอบคุณที่มา : สพร.

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...