fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

ดาวน์โหลดฟรี! ปกรายงานการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ด้านการจบการศึกษาฯ

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์ดาวน์โหลดปกรายงานการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ด้านการจบการศึกษาฯ ใครที่สนใจสามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะ

“หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)”

หลักสูตรฯประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 6 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
หน่วยที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
หน่วยที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พุทธศักราช 2551
หน่วยที่ 3 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พุทธศักราช 2551
หน่วยที่ 4 การจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา หน่วยที่ 5 การพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย
หน่วยที่ 6 การพัฒนาส่งเสริมและเตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการประเมินระดับนานาชาติ

 

DOWNLOAD ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง 

ปกหน้ารายงาน

ปกรายงาน-หลัง

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
ความคิดเห็น
Loading...