fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

ไม่อยากให้พลาด! ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูทุกท่านเข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน Classroom Action Research: CAR) หากทำผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี โดยแบบทดสอบนี้จัดทำโดย โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึงการวิจัยที่ทำในบริบทของชั้นเรียน และมุ่งนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของตน เป็นการนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาครูให้ไปสู่ความเป็นเลิศ และมีอิสระทางวิชาการ (ทิศนา แขมมณี 2540: 5)

คำชี้แจง

  1. ทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน(Classroom Action Research: CAR)
  2. แบบทดสอบนี้มีจำนวนทั้งหมด 20 ข้อ ผู้ทดสอบต้องทำแบบทดสอบให้ผ่านร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ และได้รับเกียรติบัตร

เปิดให้รอบ2 เนื่องจากมีคนติดต่อเข้ามามากค่ะ ท่านใดที่ไม่ได้รับเกียรติบัตรในรอบที่แล้ว เนื่องจากระบบถูกสแปม ทำใหม่ได้เลยค่ะ

  1. ต้องทำให้ได้คะแนน ร้อยละ 80 ขึ้นไป

  2. รอเกียรติบัตรเกิน10นาที// เป็นเพราะระบบเต็มให้รอทำใหม่ในวันถัดไป

  3. เกียรติบัตรอาจอยู่ในจดหมายขยะโปรดตรวจสอบ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

 

 

 

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...