Take a fresh look at your lifestyle.

กำหนดแล้ว! กำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดของกำหนดการสอบ ซึ่งเป็นการกำหนดการสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 สำหรับคุณครูท่านไหนที่กำลังเตรียมสอบครูผู้ช่วยอยู่ สามารถอ่านรายละเอียดได้เลยค่า

เรียน  ศึกษาธิการทุกจังหวัด

ตามหนังสือตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสรุปข้อมูล จำนวนตำแหน่งว่าง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในภาพรวมของจังหวัด และจัดส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานความแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. 2564 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ก.ค. ศ. กำหนดตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ศธ.0206.6 / ว.24 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันขอให้จัดส่งข้อมูล จำนวนตำแหน่งว่าง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก พร้อมรายชื่อผู้ประสานงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ไปยัง. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2564 สำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่จัดส่งข้อมูลจำนวน ตำแหน่งว่าง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก มาแล้วขอให้แจ้งยืนยันข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ได้แจ้งไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบด้วยแล้ว

อนึ่ง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2563 ขอให้รายงานข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย4 และขอให้รายงานทุกครั้งที่มีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. 2564

  1. ประกาศรับสมัคร >> ภายในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564

  2. รับสมัคร>> วันพุธที่ 5 -วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

3.ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคก.และภาคข. >> ภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564

4.ประเมินจากการสอบข้อเขียน

ภาค ก. ประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป>> วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564

ภาค ข. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ>> วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564

5.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคก. และภาคข. เพื่อมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคค. >>ภายในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564

6.ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมผลงาน และการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน

ภาคค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

(ตามวันตามวันและเวลาที่กศจ.หรืออ.ก.ค.ศ. กำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2564)

7.ประกาศผลการสอบแข่งขัน

(ตามวันตามวันและเวลาที่กศจ.หรืออ.ก.ค.ศ. กำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2564)

 

ขอขอบคุณที่มา : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...