fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

ดาวน์โหลดฟรี! คู่มือการจัดสอบ ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำคู่มือการจัดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มาให้ดาวน์โหลดกัน เชื่อว่าคุณครูหลายท่านอาจจะกำลังตามหาอยู่ ไปดาวน์โหลดที่ลิ้งค์ด้านล่างได้เลยค่า

 คู่มือการจัดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยสํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สําหรับแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นี้ เป็นการชี้แจงแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนโดยประกอบไปด้วย เหตุผลและความสําคัญวัตถุประสงค์ นิยามศัพท์เฉพาะ กลุ่มเป้าหมาย ตารางการประเมิน การประกาศผล การประเมิน โครงสร้างและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน การแปลความหมายของผลการประเมิน กรอบแนวคิด ในการประเมินความสามารถด้านการอ่าน การบริหารจัดการระดับศูนย์สอบ การบริหารจัดการของ สถานศึกษา เอกสารประกอบการสอบ การรายงานผลการสอบ เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการของ ศูนย์บริการเครื่องมือ และสถานศึกษา สามารถนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา ความสามารถพื้นฐานของนักเรียนรายบุคคล สถานศึกษา ศูนย์สอบ และสังกัด

สํานักทดสอบทางการศึกษา ขอขอบคุณ คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และสนามสอบ ที่ให้ความ ร่วมมือในการดําเนินการจัดสอบ โดยยึดแนวทางการบริการเครื่องมือมาตรฐานเพื่อใช้ประเมิน ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทําให้เชื่อมั่นได้ว่าผล การประเมินเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน สามารถนําไปวางแผนปรับปรุง และพัฒนาได้อย่างดีต่อไป

สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...