fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

ไม่อยากให้พลาด! แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง 2 เมษา วันรักการอ่าน

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาอยากเชิญชวนคุณครูและผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านเข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง 2 เมษา วันรักการอ่าน หากสามารถทำผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรออนไลน์ได้เลย แบบสอบถามนี้จัดทำโดยห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง “2 เมษายน วันรักการอ่าน”

แบบทดสอบนี้ ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์จัดทำขึ้นเพื่อทบทวนและส่งเสริมการอ่านพัฒนาความรู้ด้วยตนเองสำหรับผู้ที่สนใจ ผู้ทำแบบทดสอบผ่านการทดสอบมากกว่า 75 % (9 ข้อ) ในจำนวนแบบทดสอบ 12 ข้อ จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทาง E-mail ที่ระบุไว้ ***กรุณาตรวจสอบ E-mail ให้ถูกต้อง

 

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...