Take a fresh look at your lifestyle.

ด่วนล่าสุด! สพฐ.แจ้ง จัดสรรงบอุดหนุน 5 รายการ ภาคเรียนที่ 1/2564 (70%)

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียด สพฐ.แจ้ง จัดสรรงบอุดหนุน 5 รายการ ภาคเรียนที่ 1/2564 (70%) มาฝากกัน ซึ่งล่าสุด มีรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับ งบอุดหนุน 5 รายการ ภาคเรียนที่ 1/2564 สามารถอ่านรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่า

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%)

1. หนังสือแจ้ง

2. บัญชีจัดสรร หน่วยเบิก

3. บัญชีจัดสรร ราย สพท.

4. บัญชีจัดสรร รายโรงเรียน

5. โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเกินวงเงินที่ควรได้รับ

6. โรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรร

 

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...