fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

คุณครูห้ามพลาด! ครูวิทยาศาสตร์วิถีใหม่ จัดการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งการอบรมออนไลน์ที่ไม่อยากให้พลาดเลยนะคะ สำหรับ ครูวิทยาศาสตร์วิถีใหม่ จัดการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร  ให้น่าสนใจและสะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆ ฟรีๆ ที่ครูวิทย์ยุคนี้ไม่ควรพลาดเลยนะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเชิญนิสิต นักศึกษาและครูวิทยาศาสตร์ทุกสังกัดที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์  ในหัวข้อ “ครูวิทยาศาสตร์วิถีใหม่ จัดการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร ให้น่าสนใจและสะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์” ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น.

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ของครูวิทยาศาสตร์ ที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยประยุกต์ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ครูวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้นำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ที่จะชวนครูวิทย์มาคิดเตรียมประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ก่อนที่จะถึงวันที่ 1 ตุลาคม นี้

ท่านที่สนใจเข้าร่วมการอบรมออนไลน์สามารถลงทะเบียนได้ที่ Link
https://line.me/ti/g2/OHW1CE8L5kWBhOFVNXQhSw… หรือ Scan QR Code เพื่อเข้าร่วมกลุ่ม Line OpenChat “อบรมครูวิทย์วิถีใหม่” โดยจะแจ้ง Link สำหรับเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ให้ทราบในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับเกียรติบัตรจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผศ.กรกมล ชูช่วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. ปทุมธานี
แล้วพบกันนะครับ

 

ขอขอบคุณที่มา :   Kobwit Piriyawat

 

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...