Take a fresh look at your lifestyle.

ดาวน์โหลดได้เลย! ไฟล์งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน SDQ- EQ- คัดกรองนักเรียน- การเยี่ยมบ้าน

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน SDQ- EQ- คัดกรองนักเรียน- การเยี่ยมบ้าน เป็นไฟล์ในรูปแบบที่สามารถแก้ไขได้ คุณครูท่านไหนที่กำลังมองหาไฟล์งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน SDQ- EQ- คัดกรองนักเรียน- การเยี่ยมบ้าน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างได้เลยค่า

SDQ คืออะไร

คือ แบบประเมินจุดแข็ง และจุดอ่อน (Strengths and Difficulties Questionnaire: SDQ) เป็นแบบประเมินของ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พัฒนามาจาก The Strengths and Difficulties (SDQ) เป็น เครื่องมือที่ผ่านการวิจัยมาแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการคัดกรองปัญหาเด็กได้ดี สามารถช่วยเหลือครูในการคัดกรอง ปัญหาและให้การช่วยเหลือเบื้องต้น

EQ หรือ Emotional Quotient คืออะไร

หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ทั้งของ
ตัวเองและผู้อื่น ตลอดจนสามารถปรับหรือควบคุมได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ การประเมิน EQ จะทำให้ครูทราบภาวะความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียน ที่จะเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

คัดกรองนักเรียน คืออะไร

คือ เป็นการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน เพื่อการจัดกลุ่มนักเรียน อาจจัดกลุ่มนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ คือ นักเรียนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนแล้ว อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ 2. กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา คือ นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหาตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องให้ความช่วยเหลือ ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาตามแต่กรณี

การเยี่ยมบ้าน คืออะไร

หมายถึง การที่ครูไปเยี่ยมพบปะกับผู้ปกครองและนักเรียนที่บ้านของนักเรียน อันจะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน และทำให้ครูได้รู้ได้เห็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ทางบ้านของนักเรียน และนำข้อมูลไปวางแผนพัฒนา ส่งเสริม ป้องกันและแก้ปัญหาของนักเรียนต่อไป

ตัวอย่างไฟล์

 

 

ขอขอบคุณที่มา : Facebook ตามฝัน คนบ้านไกล | โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
ความคิดเห็น
Loading...