fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

สพฐ.ชี้แจงด่วน! แนวทางการดำเนินการจัดหาบริการอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนในสถานการณ์โควิด-19

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดเกี่ยวกับ แนวทางการดำเนินการจัดหาบริการอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนในสถานการณ์โควิด-19 โดยอาจจะมีเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต แบบซื้อ Sim Card ใหม่ หรือแบบซื้อแพคเกจเติมเงินกับ Sim Card เดิมความเร็วคงที่ อย่างน้อย 4 Mbps 

เมื่อวันที่ 30 กรฎาคม 2564 สพฐ.ได้ชี้แจงการดำเนินการจัดหาบริการอินเทอร์เน็ต​ ตามแนวทางการจัดการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (เพิ่มเติม) ในการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ รายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การจัดหาบริการอินเทอร์เน็ต

การเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต แบบซื้อ Sim Card ใหม่ หรือแบบซื้อแพคเกจเติมเงินกับ Sim Card เดิมความเร็วคงที่ อย่างน้อย 4 Mbps ไม่จํากัดปริมาณการใช้งาน สําหรับนักเรียนที่มีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน

– อนุบาล ความเร็วไม่น้อยกว่า 4 Mbps ราคา 120 บาท/เดือน
– ประถมศึกษา ความเร็วไม่น้อยกว่า 4 Mbps ราคา 120 บาท/เดือน
– มัธยมศึกษาตอนต้น ความเร็วไม่น้อยกว่า 8 Mbps ราคา 150 บาท/เดือน
– มัธยมศึกษาตอนปลาย ความเร็วไม่น้อยกว่า 8 Mbps ราคา 150 บาท/เดือน

การดําเนินการและเบิกจ่ายเงิน

– โรงเรียนเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.พัสดุ 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และเกณฑ์การจัดหาบริการอินเทอร์เน็ต
– โรงเรียนเป็นผู้เบิกจ่ายเงินในแต่ละเดือนให้กับผู้ปกครอง/นักเรียน โดยหลักฐานการเรียกเก็บเงินจากผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ต ในนามโรงเรียน โดยใช้หลักฐานรายชื่อนักเรียนและหมายเลขโทรศัพท์แนบท้ายสัญญา

 

ขอขอบคุณที่มา :  ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ OBEC Channel 2

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...