Take a fresh look at your lifestyle.

ลงทะเบียนรับเกียรติบัตรฟรี เสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ความท้าทายการบริหารการศึกษาไทยในยุค COVID – 19

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ขอเชิญคุณครูและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ความท้าทายการบริหารการศึกษาไทยในยุค COVID – 19 สามารถรับเกียรติบัตรฟรี วันที่ 4 กันยายน 2564 เสวนาจัดโดย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรการทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ความท้าทายการบริหารการศึกษาไทยในยุค COVID – 19”

วันเสาร์ ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 13 : 00 – 16 : 30 น.

โดยสามารถรับชม : ผ่านโปรแกรม ZOOM ฟรี
-ถ่ายทอดสดผ่านทาง FACEBOOK กลุ่มความท้าทาย การบริหารการศึกษาไทย ในยุค COVID – 19

ขอเชิญลงทะเบียนร่วม เสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ความท้าทาย การบริหารการศึกษาไทย ในยุค COVID – 19” รับเกียรติบัตรฟรี วันที่ 4 กันยายน 2564 จัดโดย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ร่วมเสวนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
-ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
-ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-รศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ ประธานโครงการปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคพิเศษ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-ดร. ภารดี ผางสง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป.กรุงเทพมหานคร

 

 

ขอขอบคุณที่มา : Facebook สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...