Take a fresh look at your lifestyle.

ตัวอย่างบันทึกส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ สำหรับครูย้าย หรือเกษียณอายุราชการ

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำตัวอย่างไฟล์ตัวอย่างบันทึกส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ สำหรับครูย้าย หรือเกษียณอายุราชการ มาฝากกัน คุณครูท่านไหนที่ต้องการไฟล์ตัวอย่างบันทึกส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ สำหรับครูย้าย หรือเกษียณอายุราชการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์ด้านล่างได้เลยนะคะ

ช่วงนี้เข้าใกล้วาระการเกษียณอายุราชการของคุณครูหลายๆท่าน เมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว ก็จะมีการทดแทนด้วยตำแหน่งย้าย  หรือมีการโยกย้ายโรงเรียนในช่วงตุลาคมนี้  ครูทุกท่านก็จะมีหน้าที่ในความรับผิดชอบ ทั้งงานสอน และงานที่ได้รับมอบหมายมากมาย เมื่อจะต้องย้ายจึงต้องปฏิบัติตาม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ

 

 

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...