หลักสูตรการอบรมแบบออนไลน์ หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา นับชั่วโมงเลื่อนวิทยาฐานะได้

เป็นประเด็นที่มีคนพูดถึงมาก หลักสูตรการอบรมแบบออนไลน์ หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา นับชั่วโมงเลื่อนวิทยาฐานะได้ ครูตอเต่าขอเชิญชวนร่วมอบรมออนไลน์

อบรมหลักสูตรการอบรมแบบออนไลน์ หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา นับชั่วโมงเลื่อนวิทยาฐานะได้

หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษาชุดนี้ พัฒนาขึ้นสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้สอนเพศวิถีศึกษาทุกคน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๕ และ ๖ และกฏกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ ๒๕๖๑ ซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว

Advertisements

ครูที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำชั่วโมงที่ได้เรียนรู้ไปบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ หรือการทำวิทยฐานะได้

รายละเอียดการอบรม

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3 ทำแบบทดสอบหลังเรียน ทั้ง 8 หน่วย

ขั้นตอนที่ 4 พิมพ์เกียรติบัตร

หากดูรายละเอียดและทบทวนความเข้าใจลิ้งก์ลงทะเบียนอยู่ด้านล่าง

 

ลงทะเบียนอบรมเพศวิถีที่นี่

ขอขอบคุณที่มา http://cse-elearning.obec.go.th/

Advertisements

 

Comments are closed.