33.9 C
Bangkok
วันพุธ, มีนาคม 22, 2023

การส่งข้อมูลในระบบ DPA แนวปฏิบัติเบื้องต้นหลังจากเปิดใช้งานระบบ

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ขอแนะนำการส่งข้อมูลในระบบ DPA แนวปฏิบัติเบื้องต้นหลังจากเปิดใช้งานระบบ DPA 1 ตุลาคม 2565 ระบบเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ 

การส่งข้อมูล ในระบบ DPA แนวปฏิบัติเบื้องต้นหลังจากเปิดใช้งานระบบ DPA สำนักงาน ก.ค.ศ. ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นและกำลังดำเนินการพัฒนาระบบ DPA ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดค่ะ ในช่วงเริ่มต้นนี้ต้องขออภัยในความไม่สะดวกหลาย ๆ ประการอีกครั้ง

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้หารือร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงาน และส่วนราชการ โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อวางแนวทางในการใช้งานระบบร่วมกันในทุกสัปดาห์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ DPA และดำเนินการช่วยเหลือเพื่อนครูในพื้นที่ได้มากที่สุด

คลิปรับชมย้อนหลัง การประชุมติดตามผลการใช้งานระบบ DPA (3 ตุลาคม 2565)

คลิกที่นี่

ช่องทางแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ DPA

คลิกที่นี่

Playlist Tutorial การใช้งานระบบ DPA

คลิกที่นี่

 

การส่งข้อมูลในระบบ DPA

แนวปฏิบัติเบื้องต้นหลังจากเปิดใช้งานระบบ DPA (1 ตุลาคม 2565 ระบบเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ)

แบบรายชื่อยื่นคำขอ dpa ไม่สำเร็จ คลิกที่นี่

เนื่องจากมีการยื่นคำขอผ่านระบบเข้ามาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ยื่นคำขอ สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงขอความร่วมมือสถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา ดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

  1. ให้ระบุรายละเอียดของคำขอที่ยื่นผ่านระบบแล้วแต่ไม่สำเร็จในตาราง ดังแนบ ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือส่วนราชการ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยอาจส่งไปยังเมลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงาน หรือส่วนราชการ หรือส่งโดยวิธีอื่น ในวันที่ไม่สามารถทำรายการได้ หรือวันอื่นในภายหลัง
  2. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงาน หรือส่วนราชการ นำส่งข้อมูลตารางรายละเอียดดังกล่าว มายังอีเมลของสำนักงาน ก.ค.ศ. ดังนี้
  • ภาคเหนือ ส่งที่ dpa.north.otepc@outlook.com
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งที่ dpa.northeast.otepc@outlook.com
  • ภาคกลาง ส่งที่ dpa.central.otepc@outlook.com
  • ภาคใต้ ส่งที่ dpa.south.otepc@outlook.com

3.  เมื่อสถานศึกษา หน่วยงาน หรือส่วนราชการ สามารถนำส่งข้อมูลคำขอเข้าสู่ระบบ DPA ได้แล้ว ระบบจะบันทึกให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ไม่สามารถทำรายการได้สำเร็จตามที่ระบุในตาราง ซึ่งจะไม่ทำให้ผู้ที่ยื่นคำขอแต่ไม่สำเร็จเสียสิทธิในการได้รับการแต่งตั้งย้อนหลังแต่อย่างใด

 

ขอบคุณที่มาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

ข่าวการศึกษา โดย ครูประถม. เพื่อส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเกียวการส่งเราจึงเตรียม ข่าวการศึกษา สื่อการสอน การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการศึกษา

ลงข่าว,ฝากข่าวเปิดรับสมัครครู,ครูอาสา,ค่ายกิจกรรมฟรี

Related news