วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาดาวน์โหลดฟรี แบบประเมินวิทยฐานะ แบบใหม่ ว.21/2560

ดาวน์โหลดฟรี แบบประเมินวิทยฐานะ แบบใหม่ ว.21/2560

          ตามรายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครู แบบใหม่ ว.21/2560  โดยมีรายละเอียดการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน ได้แก่

 ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

 ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ

 – การปฏิบัติงานตามหน้าที่

 – และการพัฒนาตนเอง

 ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน

 -การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 -ผลงานทางวิชาการ

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไปใช้งานได้ ขอขอบคุณเจ้าของผลงานมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

แบบคำขอ

แบบประเมินรายปี

แบบสรุปผลการประเมิน 5 ปี

หลักเกณฑ์ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206/ว. 21

เกณฑ์ใหม่ ว.21

การประเมินผลงาน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

หนังสือ PLC : Professional Learning Community

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี