วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
หน้าแรกครูประถมพัฒนาครูเช็คที่นี่!! โปรแกรมคำนวณการยื่นวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่าน ส่งแบบไหน ว17+วPA หรือ ว21+วPA หรือ วPA อย่างเดียว พัฒนาโดย สพป.ชลบุรี

เช็คที่นี่!! โปรแกรมคำนวณการยื่นวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่าน ส่งแบบไหน ว17+วPA หรือ ว21+วPA หรือ วPA อย่างเดียว พัฒนาโดย สพป.ชลบุรี

วันที่ 27 กันยายน 2566 ขอนำเสนอ โปรแกรมคำนวณการยื่นวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่าน ส่งแบบไหน ว17+วPA หรือ ว21+วPA หรือ วPA อย่างเดียว พัฒนาโดย สพป.ชลบุรี

โปรแกรมช่วยคำนวณเวลา สำหรบคุณครที่ยื่นขอ วิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่าน สามารถคำนวณได้ในลิงก์ด้านล่างค่ะ

  1. ผู้ที่ยื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิม ก่อน 1 ต.ค. 2564 ให้ดำเนินการต่อไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ (หมวด 5 ข้อ 1 หน้า 16)

  2. ผู้ที่ยื่น ว.17 ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน ว.21 ไปแล้ว ไม่มีสิทธิยื่น ว.17 ได้อีก หรือมิได้ใช้สิทธิตาม ว.17 ในระยะเวลาช่วงเปลี่ยนผ่าน ว.21 ไม่มีสิทธิยื่น ว.17 ได้อีก (หมวด 5 ข้อ 2 หน้า 16)

  3. ช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน จะขอใช้สิทธิ ตาม ว.17 ว.10 หรือ ว.21 ตามหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งได้เพียง 1 ครั้ง และเพียงวิทยฐานะเดียวเท่านั้น (หมวด 5 ข้อ 3 หน้า 16)

3.1 ดำรงตำแหน่งครู ก่อน 5 ก.ค. 2560 และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตาม ว.17ภายใน 30 ก.ย.2565 ขอมีหรือขอเลื่อน ตาม ว.17 ได้อีก 1 ครั้ง ภายใน 30 ก.ย.2565 **

ตัวอย่าง

ทั้งนี้ต้องไม่เคยยื่นคำขอ ตาม ว.17 ช่วงเปลี่ยนผ่าน ว.21 มาก่อน หรือต้องไม่ใช่กรณีตามข้อ 2 (หมวด 5 ข้อ 3.1 หน้า 16 -17)

(ข้อ 2. ผู้ที่ยื่น ว.17 ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน ว.21 ไปแล้ว ไม่มีสิทธิยื่น ว.17 ได้อีก

หรือมิได้ใช้สิทธิ ตาม ว.17 ในระยะเวลาช่วงเปลี่ยนผ่าน ว.21 ไม่มีสิทธิยื่น ว.17 ได้อีก)

ตัวอย่างโปรแกรมคํานวณวิทยฐานะ ชลบุรี

คำชี้แจง การตรวจสอบข้อมูลนี้เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น โปรดตรวจสอบโดยละเอียดจากหลักเกณฑ์ ว.9/2564 เช่น กรณี ใช้ วฐ.2 ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ต้องตรวจสอบว่าท่านผ่านเกณฑ์ครบตามจำนวนปีการศึกษาที่กำหนดไว้หรือไม่

วิธีการดูข้อมูล : พิมพ์วันที่ เดือน ปี ในช่องวันที่ดำรงตำแหน่ง (มีข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558)

ตรวจสอบข้อมูลคลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา สพป.ชลบุรี เขต 1

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี