วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
หน้าแรกครูประถมพัฒนาครูดาวน์โหลดฟรี ไฟล์ตัวอย่างการเขียนประเด็นท้าทาย วPA 2566 ล่าสุด

ดาวน์โหลดฟรี ไฟล์ตัวอย่างการเขียนประเด็นท้าทาย วPA 2566 ล่าสุด

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ขอนำเสนอ ตัวอย่างการเขียนประเด็นท้าทาย วPA 2566 ล่าสุด สำหรับคุณครูที่กำลังเตรียมจัดทำรายงาน สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางได้ค่ะ สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างเอกสารได้จากลิงก์ในบทความนะคะ

ประเด็นท้าทาย การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ครูพึงปฏิบัติในการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ ซึ่ง PA มีไว้เพื่อให้ครูตั้งเป้าหมายแต่ไม่ใช่การนำเอางานประจำมาแก้ปัญหาในการทำงานเพื่อพัฒนาเด็ก ข้อเสนอแนะ สำหรับการเลือกประเด็นท้าทายต้องให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับเด็กจริง สามารถบอกได้ว่า สิ่งที่เป็นปัญหาคืออะไร ดำเนินการอย่างไร ระยะเวลาในการดำเนินการ ผลของการดำเนินการ และสิ่งที่คาดหวังหรือสิ่งที่จะดำเนินต่อไป ทั้งนี้ การนำเสนอสิ่งที่เป็นประเด็นท้าทาย ครูชำนาญการมีระดับปฏิบัติคาดหวังอยู่ที่การแก้ปัญหา ถ้าหากมีการนำเสนอในระดับต่ำกว่าที่เป็นอยู่ไม่สามารถกระทำได้ ถ้าหากว่าเสนอในระดับที่สูงกว่าสามารถกระทำได้

ประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

 • ประเด็นท้าทาย: การพัฒนาทักษะการอ่านความเข้าใจในนักเรียน
  • วิธีการ: การจัดกิจกรรมอ่านความเข้าใจประจำสัปดาห์
  • ระยะเวลา: 1 ปีการศึกษา
  • ผลที่คาดหวัง: นักเรียนสามารถเข้าใจและนำเสนอเนื้อหาได้อย่างชัดเจน

ตัวอย่างการเขียนประเด็นท้าทาย วPA 2566 ล่าสุด

 • ประเด็นท้าทาย เรื่อง การใช้ชุดนิทานอิสป เพื่อพัฒนาทักษะการจดจําคําศัพท์ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • ประเด็นท้าทาย เรื่อง การประยุกต์ใช้ นิทานอิสปในการสร้างทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • ประเด็นท้าทาย เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนผ่านนิทานอิสป วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • ประเด็นท้าทาย เรื่อง การเรียนรู้ความหมายและการใช้คําศัพท์ที่ถูกต้อง วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • ประเด็นท้าทาย เรื่อง การแก้ปัญหาการขาดทักษะการคิดเชิงวิจารณญาณ (critical thinking) รายวิชาพระพุทธศาสนา ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (อริยสัจ 4) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามกระบวนการพัฒนา การคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps

ตัวอย่างไฟล์

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2566

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอขอบคุณ ครูสดใจ ใจตรง

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี