วันพุธ, มิถุนายน 19, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาเอกสารและวีดิทัศน์ "ชุดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก (Competency-Based Instruction and Active Learning)"

เอกสารและวีดิทัศน์ “ชุดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก (Competency-Based Instruction and Active Learning)”

วันที่ 28 ตุลาคม 2566 ขอนำเสนอ เอกสารและวีดิทัศน์ “ชุดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก (Competency-Based Instruction and Active Learning)” คุณครูที่สนใจสามารถเข้าดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรี จากลิ้งก์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ

🔴 1. การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก (สภาการศึกษาจัดพิมพ์เผยแพร่)

คลิกที่นี่

🟡 2. ชุดเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก: ถอดบทเรียนจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

คลิกที่นี่

🟣 3. การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก: ถอดบทเรียนการปฏิบัติของโรงเรียนสุจิปุลิ

คลิกที่นี่

🟢 4. การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก: ถอดบทเรียนการปฏิบัติของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

คลิกที่นี่

🟠 5. การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก: ถอดบทเรียนการปฏิบัติของโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ

คลิกที่นี่

🟣 6. การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก: ถอดบทเรียนการปฏิบัติของโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ

คลิกที่นี่

🔵 7. วีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก

🔹️ ชุดวีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning: บทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการเรียนรู้: สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=kCY6Q5u4jts?si=o-CepeyKEspm9s6E]
🔹️ วีดิทัศน์ ถอดบทเรียนการปฏิบัติ Active Learning : โรงเรียนสุจิปุลิ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=UTcxXoHmXUM?si=BrLY7JPZxGN7Xnyh]

🔹️ วีดิทัศน์ ถอดบทเรียนการปฏิบัติ Active Learning : โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สังกัดกรุงเทพมหานคร

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=gA8Xr7Au_Hg?si=S2OuRDRL_Cx6En0V]

🔹️ วีดิทัศน์ถอดบทเรียนการปฏิบัติ Active Learning : โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=Jsc1xyfBzlk?si=CMyzqhO3E4BEs9BH]
🔹️ วีดิทัศน์ ถอดบทเรียนการปฏิบัติ Active Learning : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=LNRRX_HkkHQ?si=L1dQRYpQqxAI7baX]
ที่มา  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี